Chuyển tới nội dung

Blog

Interior concept design

Thiết kế concept là gì? Concept design là việc vạch ra những ý tưởng ban đầu, nhằm cân nhắc hoạt động của các chức năng

Ngôn ngữ của vật liệu

ĐỪNG ĐỂ BẤT ĐỒNG NGÔN NGỮ Vật liệu được xem là tương tác cuối cùng của ngôi nhà với gia chủ. Tương tác trong không

Art Deco Style

VỀ PHONG CÁCH ART DECO Art Deco là trường phái nghệ thuật mang đậm tính chiết trung, hướng đến những tuyến hình đơn giản, khối