Chuyển tới nội dung

RIVIERA POINT

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Diện tích: 78m2 – tháp 5 2703

Khu vực: Quận 7

Khách Hàng: Oleander